ติดต่อเรา ZOindy

ที่อยู่ 184 ถนนสุรวงศ์
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
ข้าพเจ้ายินยอมให้ ZOindy ซึ่งดำเนินการภายใต้ บริษัท มิลเลนเนียม อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (MIB) และ บริษัท มิลเลนเนียม แอสชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (MAB) สามารถเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อ ส่งเนื้อหา และคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การรักษาทางการแพทย์ สุขภาพ การเงิน การประกวด การแข่งขัน การให้รางวัล ให้สิทธิพิเศษ กิจกรรมการกุศล รวมถึงการสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต/ประกันภัย การจ้างงาน การฝึกอบรม ข้าพเจ้ายินยอมให้ ZOindy ส่งหรือโอนข้อมูลแก่พันธมิตรทางการค้า คู่ค้า ตัวแทนประกันชีวิต/ประกันภัย หรือนายหน้าประกันชีวิต/ประกันภัย(ถ้ามี) เพื่อดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบว่า ZOindy จะเก็บข้อมูลตามความจำเป็นหรืออายุความตามกฎหมายการให้ความยินยอม ครั้งนี้มีผลแทนที่การแสดงเจนตนาที่ข้าพเจ้าเคยให้ไว้ก่อนหน้า (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ZOindy อาจเก็บข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถศึกษานโยบายข้อมูล ส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของ ZOindy ตามลิงค์ดังต่อไปนี้www.zoindy.com/privacyและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม หรือ ร้องขอให้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ได้ที่อีเมลcare@zoindy.comหากท่านต้องการ ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อทางอีเมลDPO@zoindy.comหรือติดต่อตามที่อยู่ที่ บริษัท โซอินดี้ จำกัด 184 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500